Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

The 39 Steps vs. The 19 Keys, 1983
Video , 00:24:12
super 8 film

"Een confrontatie van duivelse mecanismes van filmmaken met de 19 Satanische Rituelen om de hulp van de duivel in te roepen. De structuur van de film is gebaseerd op 19 beelden uit Alfred Hitchcock’s film “The 39 Steps”. De film werd bij vertoningen meestal vergezeld van een live mix van Arnold Schoenberg’s “Erklärte Nacht” en Danny Devos die de Enochiaanse versie van de rituele teksten voordroeg, die gebruikt werden in de originele rituelen zoals beschreven in het beruchte boek “The Satanic Bible” van Anton Szandor Lavey.

Het verhaal gaat over drie vrienden, een gevecht en een moord.

Menselijke perceptie moet complex zijn. Inzicht in de evolutie van visuele perceptie toont aan dat de evolutie van de kunstvormen verweven is met menselijke gedragspatronen. In iedere culturele periode hebben dezelfde soort veranderingen plaatsgevonden over de hele wereld, gespreid over een lange periode in de evolutie. Het proces van “kijken” is waarschijnlijk hetzelfde gebleven, maar wat veranderde was de interpretatie en reproductie van het gekozen beeld. Elke samenleving ontwikkelde haar eigen artistieke concepten, die alle personen die in de gegeven historische periode geleefd hebben beïnvloedden."

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Soundtrack: Club Moral

Actors: DDV, Dirk Paesmans, Koen Theys, AMVK

Produced by: Club Moral