Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

The Lips of Osiris Ani, 1984
Video , 00:19:15 / 00:17:50
super 8 film

Een film over liefde, identiteit en reïncarnatie. Gevangen in de cyclus van de evolutie. De film werd gemaakt om een live performance van Club Moral te begeleiden, waarin Danny Devos met zijn hoofd onder water roept, het geluid versterkt door een hydrofoon. Dit terwijl AMVK deze tekst declameert: “The Lips of Osiris Ani, a fragment of the Egyptian Book of the Death in which the gods are asked to re-open the mouth of the beloved one”. 

− AMVK


Camera: AMVK, DDV

Editing: AMVK

Soundtrack: Club Moral

Actors: Different animals, Club Moral and friends

Produced by: Club Moral