Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

L'Age d'Or Nr 2, 1987
Video , 00:01:00
U-Matic, videoclock

"Deze installatie ontketent via 4 draaiende monitoren elke 10 minuten, en dit gedurende 5 minuten, De relatieve strijd tussen het nu , haar verleden en de toekomst.  2 bij 2 draaien de monitoren in tegengestelde richting, als 4 swastikas, een aktie die te zien is in een schuin overhangende spiegelwaarop de wijzers uit taken de reële tijd tonen.  Op de monitoren, die 2 bij 2 dezelfde beelden tonen, ziet men enerzijds DDV die op een draaiende wijzersschijf, wringend tegen de richting in “I wanna Be Injured” roept, anderzijds animatie en komputeranimatie van zijn handeling in 12 verdeeld.  Dit is mijn adoptie van de mythe van Prometheus."

− AMVK


Camera: AMVK, DDV

Actors: DDV