Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Video , 00:05:00
BVU, super8 film

De kracht van de aantrekking die Anne-Mie Van Kerckhoven ondervindt als het lichaam van Marc Vanrunxt beweegt in de dans is verantwoordelijk voor de nood die ze voelt om haar interpretatie van die momenten te tonen.

“Een dansend onderwerp filmen verhoogt de visuele toegankelijkheid. Tegenovergesteld aan de opgelegde statische positie van de zittende toeschouwer wordt het mogelijk om accurate details te observeren vanop het punt van waarop de danser gezien wordt. De stilte en technische mogelijkheden, vooral wat betreft licht, van de videocamera beperken mijn impact op wat gaande is, hetgeen een pure opname van de intimiteit die bestaat tussen de lichaamskunstenaar in kwestie en zijn menselijke bewonderaar oplevert.” 

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK, AV Dienst Leuven

Actors: Marc Vanrunxt

Produced by: VTI Brussels