Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

55 my heart of coming screenshot 1 (c)video still: AMVK
My Heart of My Coming into Being, 2002
Video , 00:05:43
computer animation

"Een zittende figuur kijkt naar de zon, terwijl diens gedachten zich verbinden met de horizont. De figuur vereenvoudigt zich tot abstracte vormen , kleur en daarna niets meer. Waarna de persoon als gedachte terug bestaat om eeuwig voort te leven.

Deze computeranimatie werd gemaakt in opdracht van de Universitaire Inrichting Antwerpen, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de afdeling Palliatieve Hulpverlening (PHA)."

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: ‘Mutation’ (1969) by Jean Claude Risset

Produced by: PHA, UIA Antwerp, Club Moral