Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Video , 00:44:04
computer animated film and installation

“Dieper is een videowerk dat ongeveer 40 minuten duurt, waarin AMVK voor de hand liggende, banale beelden tracht te behandelen zodat er een nieuwe, alles behalve banale en zelf alarmerende realiteit ontstaat. Het personage van de bewegingskunstenaar Marc Vanrunxt figureert als menselijke aanwezigheid op een brug over de snelweg, in een kamer, een ruimt, een kunstenaarsatelier, enzovoort. Die beelden worden afgewisseld met andere beelden, gedubbeld en verdeeld, verkleurd en gepolariseerd.”

– Marc Ruyters

"Dieper: De anti-strategie van elke modernistische reductieregel verliest haar kracht in de onvermijdelijke confrontatie met de abstracte systemen van radicale negatie en weigering. Dieper gebruikt die modernistische reductieregel als stijl-element om via een soort anti-kwaad, in de essentie van de materie af te dalen. Dus ook af te dalen in het denken, op zoek naar het immorele, de anti-materie. Dieper in de stof, verder uit de hel, met het symbolisme mee, de afgronden in van het menselijke, dat is de bedoeling."

"De ondertitel van de 44 minuten durende film is  “deeper into matter, further away from hell”. Wat filosofen voorheen deden wordt nu door deeltjes-wetenschappers gedaan: de essentie van de materie onderzoeken… Dieper is een anti-sade werk. Dieper leest evenveel als een boek dan als een film."

− AMVK (03/03/03)


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: AMVK

Actors: Marc Vanrunxt

Produced by: Club Moral, Kunst/Werk