Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Adam of Eva in het Paradijs - B, 2004
Video , 00:08:53
computer animation

"Over het incestueuze gebaar van de held als androgyne larf, verlangend naar terugkeer door droeve penetratie van ons moeder, een terloopse Danse Macabre uigevoerd in een avondlijke kamer als windstille vlakte, de eredienst verzwegen en overstemd door gemaskerde roddelaars, beschaamd om de zang van het strelend zwart, oud elektrisch karnaval dat eens opruide tot stilte, totdat de toerist zich vermaakt tot een huid van ruis, in mono."

− Mauro Pawlowski


Concept: Anne-Mie Van Kerckhoven en Mauro Pawlowski

Sound: Mauro Pawlowski

Acting: Mauro Pawwlowski, Dennis Denijs and many friends.

Camera: Anne-Mie Van Kerckhoven, Danny Devos, Chris Van Camp and assistant.

Animation and montage: Anne-Mie Van Kerckhoven

Producer: MOMU, Antwerpen/Club Moral