Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

70 male barracks screenshot 1 (c)video still: AMVK
Let's Try to Find Out what Goes on in the Male Barracks, 2007
Video , 00:15:10
computer animation

"Symbolisme is een brug tussen de 19e-eeuwse Romantiek en het 20e-eeuwe Modernisme. Ik begon aan deze film te werken in Antwerpen in de zomer van 2004. Daar filmde ik de Symbolist, verpersoonlijkt door schilder en waarzegger Mauro Pawlowski. In december van dat jaar filmde ik lichaamskunstenaar Danny Devos, als een verpersoonlijking van het Modernisme, in het appartement van curator en editor Guy Schraenen in Parijs. Er is extra beeldmateriaal uit Berlijn (Duitsland), Xiamen (China) en Vladivostok (Rusland). De 16-jarige kunstenaar Raphaëlle Jamet finaliseerde het beeld met haar sprankeling en jonge enthousiasme. Mijn aanwezigheid in Berlijn, tijdens mijn één-jarige residentie bij DAAD, bleek beslissend voor deze film."

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: AMVK, Mauro Pawlowski, Raphaëlle Jamet, Paul Mennes, Bum Collar

Actors: Danny Devos, Guy Schraenen, Louis Wuytack, Mauro Pawlowski, Raphaëlle Jamet

Produced by: DAAD-Berlin / Club Moral