Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

15 1989 de vijfde kracht installatie   film  kopie (c)image: AMVK
De 5de Kracht, 1989
Installatie , variable dimensions
video installation, 1 projection, 5 monitors

"Door het maken van de installatie De 5de kracht wilde ik een cultusruimte creëren waarin verschillende morele overlevingssystemen tegelijkertijd konden bestaan, om een beeld te krijgen van wat ons als westerlingen bepaalt in ons gedrag en rationele ontwikkeling. Atheïstische maar ook religieuze ideeën, Rozenkruisers, beoefenaars van zwarte magie, vrijmetselaars, sektes over evolutie en informatie, heidense bezweringen, popcultuur…

Het zit er allemaal in. Het is een poging om wat verscheurd is door beschaving en bewustzijn te herenigen. Ik gebruikte hiervoor kennisrepresentatie, meer bepaald artificiële intelligentie, en combineerde die met medische kleurindicaties op foto’s van de gezichten van hartpatiënten. In mijn achterhoofd dacht ik aan intelligentie als een beschavingsziekte, een soort schimmel die onze geest heeft binnengedrongen."

− AMVK