Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

3.eenbloemvansmarten (c)scan: M HKA, cover: AMVK
Een Bloem van Smarten was haar Mond, 1991
Boek , 32.4 x 32.1 cm
Ink, paper

Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van Anne-Mie VAN KERCKHOVEN en Danny DEVOS in Galerie Transit te Leuven van 25 okt. ot 1 dec. 1991. 

Druk: Nijs, Herent (kaft); Kollektief de Wrikker, Antwerpen
Oplage: 300 exemplaren, genummerd (Exemplaar collectie M HKA: 00191)
(c)Club Moral & Transit, 1991
Galerie TRANSIT, Tiensevest 39, B-3010 Leuven