Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

9.uberdasich (c)scan: M HKA, cover: AMVK
Anne-Mie Van Kerckhoven – Über Das Ich, 2009
Boek , 79 p., 19.5 x 13 cm
Ink, paper

Dit boek werd gepubliceerd als documentatie bij de tentoonstelling Anne-Mie Van Kerckhoven – Über das Ich (Willkür und Tranzendenz) [and a lot of fun] in DAADgalerie van 16 maart tot 29 april 2007.

Tekst: Ludwig Seyfarth
Korte teksten: Anne-Mie Van Kerckhoven
Vertaling: April Lamm and Franz v. Stauffenberg
Editing: Katharina Garrelt
Foto's: Danny Devos, Barbara Thumm, Anne-Mie Van Kerckhoven
Design: Dorén + Koster, Berlin
Druk: H. Heeneman, Berlin