Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

20030700a kl (c)image: AMVK
Drawings, 1978-2008
Tekening , variable dimensions
Ink, paper

"24 tekeningen op papier gemaakt tussen 1976 en 2008. Vanaf 1975 begon ik met het tentoonstellen van mijn tekeningen. Deze tekeningen werden gemaakt in cycli, als resultaat van teveel ervaring met de wereld. Deze ervaring heeft zichzelf in mijn onderbewustzijn getransformeerd tot afbeeldingen. Een soort seismografische reproducties van een opeenstapeling van innerlijk leven. Later begon ik cycli van tekeningen te maken op een veel gerichtere manier. Ik moet reden creëren en ondertussen mijn eigenlijke fascinaties en obsessies met wat de wereld mij op dat moment biedt, op een systematische manier verbinden." — AMVK