Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Amvk videosheet 49 (c)video still: AMVK
Video , 00:01:42
computer animation / loop

"Het criterium van substantie is haar activiteit: impressie van een jonge man op een dak, maart 1999.

Vergelijking: Kunst/Architectuur = Film/Waarheid.

Gebruik makend van de structuur van Barok muziek en filosofie werd de Barman film verbonden met de essentie van Leibniz filosofie: het criterium van substantie is haar activiteit, haar kracht.

De alchemistische staat van dit werk bevindt zich in de fase van ‘uitdovend’: het gevecht tussen donker en licht, de diagonaal. Een mengeling van virtuositeit, berekening en emotie."

− AMVK


Animation and sound: AMVK

Production: Club Moral