Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Schermafbeelding 2017 09 28 om 12.06.39 (c)image: AMVK
God en Geweld/Violence and The Sacred, 1995
Installatie , 7 x (181 x 135 cm)

"Deze reeks omvat 7 werken die functioneren als bezweringrituelen ter verheerlijking van de vrouw als godgeest. Al scheppende praat de vrouw over zichzelf tegen zichzelf. Wanneer het oneindige principe al scheppende over zichzelf tegen zichzelf praat spreekt men over de oor- sprong van het dogma van de Heilige Drievuldigheid.

Men heeft het intelligente principe, het sprekende principe en het principe waarover gesproken wordt. Waarover in mijn werken gesproken wordt is de dood, zij die spreekt is zij die heelt en het derde is dat wat betekenis geeft.
Het woord geopenbaard, geuit door het leven is de vleeswording. Het is vanuit de gedachte dat het woord zich uit in “zijn”, waardoor het woord betekenis krijgt en stilte wordt."

— AMVK, 28.4.95