Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Anne mie van kerkhoven photo m hkacc2 (c)image: M HKA
Respecting the Eternal Balance: Contorted Myself Four Times, James, New York, 2013
Mixed Media , 151 x 101 x 15 cm
lightbox piece, acrylic and collage on plexiglass in wooden frame

"Deze reeks gaat over urbanisme, ritme en innerlijkheid. Al deze werken begonnen vanuit de ”ziel” die ik ervaar in een bepaalde stad of plaats waar ik de afgelopen 20 jaar geweest ben of wilde zijn."

− AMVK


"De gezamenlijke noemer van deze lichtwerken is "Eeuwig Evenwicht Respecteren". De werken hebben met stedelijkheid, ritme en het innerlijke te maken en vertrekken vanuit de ziel die ik voel in een bepaalde plaats of stad. Deze werken kan men niet in één oogopslag duiden en interpreteren, vandaar de 3-dimensionaliteit, zichtbare gelaagdheid en mogelijkheid tot inkijken. Het zijn werken die via de buitenkant naar de binnenkant gaan. Ze hebben enerzijds met samenhorigheid, universalisme en met collectiviteit te maken. Anderzijds met stedelijkheid en beheersing. Wanneer de druk, uitgeoefend door de aanwezige omgeving op een menselijk lichaam zo groot wordt kan een taal ontstaat. Het is de stad en de plaats als levend organisme, met een specifieke ziel die inspireert. Die ziel is te vereenzelvigen met persoonlijke emoties maar haalt evenzeer haar identiteit uit de verzameling indelingen, onderverdelingen en ritmes in de gebouwen, straten; in de urbanisatie, die het karakter bepalen van de bewuste stad. Het is de hedendaagse impact van de plaats op het gemeenschappelijk bewuste die ik verwerk tot transcendentie."

− AMVK