Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Inge Godelaine

Geys  godelaine  villa wintermans  1991 2006  video still2 Collection M HKA, Antwerp
Villa Wintermans, 2009
Video , 00:50:00
Video, fotomontage

Inge Godelaine trekt 18 jaar na de architectonische interventie van Jef Geys op eigen initiatief naar São Paulo om er de kinderen – intussen volwassenen − te interviewen over hun ervaring met het ter plekke geschonken bouw- en kunstwerk. De structuur van de Villa blijkt verdwenen te zijn, gerecupereerd in sloppenhuizen, verbrand en/of weggerot. De film van Godelaine wordt door Geys naar voor geschoven als de spil van een tentoonstelling over het Sao Paulo project. Daarmee wordt het verdwijnen van een ‘kunst-werk’ het blijvend fenomeen, alsof de kunstenaar zowel de vergankelijkheid als de falende eeuwigheidsdrang van kunst en architectuur te snel af wilde zijn.