Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Dsc 9029 (c)Photo: M HKA
Geprojecteerde gevoelens tegenover iets of iemand [Projected Feelings Toward Something or Somebody], 1974
Fotografie , 80 x
dia-projection

Tijdens Hugo Roelandts eerste persoonlijke tentoonstelling in het New Reform Archief in Aalst, toonde hij fotografische werken die genomen werden in het travestiemilieu in Antwerpen en een aantal zelfportretten waarin de artiest zichzelf in verschillende gedaantes voorstelde. In ‘Projected Feelings towards something or somebody’, een reeks met 80 slides, drukte hij verschillende gevoelens en emoties uit op een overdreven en vaak komische manier. Roelandt vond dat de voorbereidingen voor deze gemanipuleerde of geënsceneerde foto’s voor hem fascinerender waren dan het uiteindelijke resultaat. Dat leidde hem uiteindelijk naar het medium performance.

Vroeger maakte ik foto’s maar ik weigerde foto’s te maken van wat ik voor me zag, van wat er buiten te zien was. Ik vond het interessant om op een bijzonder bewuste manier bepaalde situaties te veranderen en dat proces op te nemen. Fotografie was daar een geschikt medium voor. Na een tijdje werd het veranderen van dingen belangrijker dan de fotografie zelf zodat de stap naar ‘live’ gebeurtenissen snel gezet werd. (…)

—  Interview met Hugo Roelandt door Luc Mishalle, in CET-Bulletin, 1980, nr.5, p. 4 - 6

Marc Holthof, 2016