Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Dannydevos3 jurgenaddiers image: (c) Jurgen Addiers, Collectie M HKA, Antwerpen, Collectie Vlaamse Gemeenschap
Bett des Jägers, 1993
Installatie , bed: 108x208x48cm; plaat: 100x200cm
staanlamp en houten bed met getekende landkaart van het Ruhrgebied met aanduiding en foto’s van relevante plaatsen in het verhaal van Joachim Kroll, tekening en kleurfoto’s op gegalvaniseerde plaat

Tweede deel van een groot en langdurig project van Danny Devos waarvan reeds een deel werd gekocht in 2016. Volgend jaar zullen andere delen worden verworven.

Danny Devos is een invloedrijk performance kunstenaar en is tevens bekend voor zijn industrial muziekoptredens.

Sedert midden jaren 80 onderhield Danny Devos correspondentie met veroordeelde seriemoordenaars om door te dringen tot de beweegredenen van de moordenaars. Vanaf 1987 maakt hij objecten en installaties die verwijzen naar bekende moordenaars en hun daders.

Het Jockelproject is een sleutelwerk in het oeuvre van Devos omdat de verschillende facetten van zijn praktijk hier bij elkaar komen. De ingelijste brieven verwijzen naar zijn correspondentie. De 4 performances op de plek waar de 4 slachtoffers vermoord werden, verbinden zijn body art en performances met het project. De objecten verwijzen naar zijn sculpturen en installaties.

Binnen het verwervingsbeleidsplan van het M HKA past deze aankoop binnen de krachtige traditie van performativiteit en de werken met een direct afleesbare maatschappelijke betrokkenheid in de M HKA-collectie.