Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Maryam najd  i was raised to be covered  2014 Collectie M HKA, Antwerpen, Schenking Vrienden van het M HKA, 2016
I was raised to be covered III, 2014
Folder , 150 x 110cm
oil on canvas

Maryam Najd zet waarden en normen op hun kop. Wordt de seksualiteit van een sierlijk vrouwenlichaam verstoord door de aanwezigheid van een sluier? Het afwerpen ervan leidt niet tot een evenwicht; de erotiek wordt opgespannen door een haast agressief afdekken. Het lijkt een oefening tussen zede en zonde. De titel van het werk maakt de dubbelzinnigheid compleet − echter op zeer fijnzinnige wijze.