Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Elsdietvorst stigmata 2018 courtesytheartist Courtesy of the artist
Stigmata, 2018
Tekening , 16 x 11.9 cm
red-black ink on simili japon

“Dit werk werd gemaakt in het kader Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna, gecureerd door Bart De Baere. Eén van de thema’s in de tentoonstelling was geweld op vrouwen. Bart De Baere vroeg me een werk te maken rond dit thema. Normaal ga ik niet in op dit soort opdrachten, maar omdat ik het onderwerp zo belangrijk vind, heb ik het toch gedaan. Dit werk, Stigmata, is het resultaat.”

ED

Stigmata.

Ik bedenk me dat geweld geen gezicht heeft.
Het gezicht heeft al zijn herkenbaarheid verloren.
Het is onherkenbaar geworden door menselijke barbaarsheid.
Wanneer ik probeer het gezicht van geweld te tekenen.
kom ik uit op witte, uitgevaagde gaten.
zoals stigmata, die we moeten koesteren en betasten
in de hoop dat ze ons vrij-ge-leiden.

ED 2018.