Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Ivankozaric3 jurgenaddiers image: (c) Jurgen Addiers, Collectie M HKA, Antwerpen, Collectie Vlaamse Gemeenschap
Zonder titel, 2011

Dit werk is onderdeel van I’m Feeling Like the Belly of a Lion That Has Eaten Too Much. Een gestileerd beeld van een leeuw dat ook als houder kan dienen (letterlijk een gouden schaal) voor andere werken en multipels van Kožarić – of, waarom niet, de inhoud van de hele wereld?