Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Harsha  n.s.  untitled  2008 photo clinckx (c)image: M HKA
Orgasm, 2007
Installatie
Wood, scythe, suitcase

Door de urgentie van de situatie maakt N S Harsha een aantal werken die de confrontatie tussen platteland en stad verbeelden. De werken zijn de uitkomst van een reflectie over de liberalisering van de landbouwsector in India en de verkoop van genetisch aangepast zaaigoed. Dit leidde tot schuldenspiralen en zelfs tot massale zelfmoorden bij de boeren.