Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Ivankozaric2 jurgenaddiers image: (c) Jürgen Addiers, Collectie M HKA, Antwerpen, Collectie Vlaamse Gemeenschap
Pronađena skulptura [Found sculpture], 2009
Installatie , variable dimensions
wood

Volgens Ivan Kožarić groeit kunst zoals mensen groeien. Het is iets levend dat voortdurend moet kunnen evolueren. Kožarić, een van de spilfiguren van de naoorlogse avant-garde in Zagreb, combineert existentialistische ideeën met constructivistische invloeden. Bij elk nieuw werk worden de beginselen van de moderne sculpturale traditie in vraag gesteld. Dit staat hem toe op een dynamisch en vernieuwende manier met kunst om te gaan. Bij Found Sculpture maakt Kožarić gebruik van houten wegversperringen (honden). Deze 'ready-mades' krijgen door het gebruik van onbewuste associaties een nieuw invulling. Al van bij het concept veranderen de objecten in honden die zijn verwikkeld in een paringsdans. Volgens de kunstenaar komt de kracht en de energie van het kunstwerk tot uiting door het intuïtieve en constructieve element dat vanaf dan in het kunstwerk verborgen zit..