Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Dumas blindjoy cc Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community, image: © M HKA
Blind Joy, 1996
Tekening , 125 x 70 cm
aquarelle, paper

'I use all the cheap tricks of attracting attention: eyes looking at you, sexual parts exposed or deliberately covered. The primitive pull of recognition. The image as prostitute. You are forced to say yes or no.' - Marlene Dumas

Het vrouwelijk naakt, één van de meest eerbiedwaardige, canonieke thema’s uit die schilderkunstige traditie, staat ook hier centraal. De vijf aquarellen uit de MD–Pin Up Series in de M HKA-verzameling, Blind Joy, Indian Summer, Mis-Cast, Sailor’s Dream en Slight Delight (allen uit 1996) lijken op het eerste zicht de bittere bijklank te ontberen die veel van haar olieverfschilderijen ten dele karakteriseren, en staan, ogenschijnlijk althans, meer in het teken van plezier en genot. De beelden zijn gebaseerd op polaroids die Dumas maakte in de stripclub Casa Rosso in Amsterdam, en op foto’s uit diverse pornografische magazines.