Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Visser  barbara  le monde apartient %c3%a0 ceux qui se l%c3%a8vent t%c3%b4t  2002 (c)image: M HKA
Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, 2002
Fotografie , 5 x (120 x 167 cm)
ink, paper

In Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt worden werkelijkheid en (al dan niet gemanipuleerde) representatie ter discussie gesteld, zoals dat in elk werk van Barbara Visser gebeurt. Bij het bekijken van deze reeks foto’s word je als toeschouwer op het verkeerde been gezet. Je ziet een lichaam, schijnbaar levenloos uitgestrekt op het keienstrand liggen. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Gaat het om een misdaad, een zelfmoord, een ongeluk? De laatste foto toont echter de ‘mise-en-scène’ van dit beeld. De haarzuivere beelden blijken volledig geënsceneerd te zijn.

De kunstenares formuleert haar vraagstelling rond echtheid, werkelijkheid en representatie als volgt: Zijn UFO’s moderne mythen? Vervangen zij het Monster van Loch Ness? (…) Wanneer is een verhaal waar? Is dat wanneer de verteller er heilig in gelooft, is dat als de luisteraar er in gelooft of als ze dat beiden doen? Of moeten gegevens tastbaar zijn en wetenschappelijk vastgesteld? Hoe representeren mensen hun ervaringen als die onverifieerbaar zijn?