Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Post  0001 liza may  photo clinckx (c)image: M HKA
Duwen, 1994
Fotografie , 125 x 294 cm
colour photograph

Duwen toont een enorme koeltoog vol voorverpakt vlees in bovenaanzicht. Iemand – een kind? – duwt op de plasticfolie van een van de pakken vlees. Het vreemde perspectief in combinatie met de pakken rauw vlees, strak in het gelid, en het patroon van de roodbruine tegelvloer maken van deze foto bijna een abstract werk. De strakke, geometrische achtergrond die het werk domineert, vestigt extra aandacht op de vreemde handeling van het ‘duwen’.

Van het personage is er niet meer te zien dan een arm, een stukje haar, een schouderbandje en een schoen. Duwen speelt zich af in een soort vacuüm. Er is geen plot of een logisch, rationeel verhaal. De foto toont een geïsoleerd moment, dat zich buiten de tijd lijkt te situeren. Door het vreemde perspectief en de kadrering is er ook geen duidelijke ruimtelijke oriëntatie voor de kijker. De handeling en de situatie zijn in die zin niet realistisch te noemen. Het gaat eerder om een gedetailleerd geënsceneerd, bevreemdend droombeeld. De tientallen vleespakketten in uniforme supermarktverpakking, geordend tot een muur van vlees, roepen akelige visioenen van potentiële verrotting op.

Wie dit personage is en waarom ze op het pak vlees duwt, blijft een raadsel. De sfeer en het raadselachtige staan centraal in het werk van Post. Ze weigert om eenduidige interpretaties aan te reiken, ze wil “zo ongrijpbaar mogelijk zijn”.