Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Francoiscurlet mhka image: (c) M HKA, Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community
Chanter l'enfer [To Sing Hell], 2010
Installatie , 120 x 30 x 40 cm, 40 x 33 x 7 cm, 5 x 5 x 5 cm
wood, drapery, perspex, metal, aluminium

In 2010 bezocht François Curlet het zopas door de politie voor verkoop vrijgegeven huis van dominee Andras Pandy in Brussel, een 'psychologische Bermudadriehoek’ waar deze seriemoordenaar zes mensen vermoordde en hun lichamen nadien in zuur oploste. De kunstenaar kwam terug van zijn gruwelreis met een aantal relikwieën, van het gordijntje van het raampje aan de voordeur tot balusters van een rare balustrade die ergens in de hoogte was blijven hangen, voorwerpen die nog steeds de sluier van die dramatische gebeurtenissen in zich dragen. De voorwerpen werden verwerkt tot een nieuwe verbeelding, de balusters bijvoorbeeld tot open vogelvoederhuisjes, ze laten de kijker nadenken over de inherente kracht van dingen en hoe deze het kwade kunnen overdragen.