Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

GEWELD | VIOLENCE

Koka%20ramishvili,%20war%20from%20my%20window%201991 1992%20photo%20m%20hkaclinckx 1 (c)image: M HKA, Collection M HKA
War from My Window, 1991-1992
Installatie , 12 x (30 x 40 cm)
b/w photo

De reeks zwart-witfoto's War From My Window vormt een scherpe commentaar op de verbijsterende, bloederige conflicten in Georgië na de onafhankelijkheidsverklaring in 1991. Gedurende twaalf dagen fotografeert de kunstenaar de strijd in het centrum van zijn thuisstad Tbilisi vanuit zijn raam. De foto's worden als een filmstrip getoond, voorgesteld als een verhaal, waarin de rook van de bommen in een bevreemdend contrast staat met de ogenschijnlijk kalme en onverschillige buurt.