Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Benedenverdieping | Ground Floor

Andr%c3%a9 cadere untitled 1974 m hkacc Collectie M HKA, image: (c) M HKA
Barre de bois rond (rouge, jaune, bleu), 1974
Sculptuur
wood

De barre de bois van André Cadere is geen artistiek instrument dat louter bekeken wil worden, maar dat veeleer wil aanzetten tot een cerebrale oefening die aansluit bij de opkomst van de semiotiek: het denken over hoe betekenis functioneert en aangegeven kan worden, en waarbij het object fungeert als een doorverwijzing. De barre de bois bestaat uit beschilderde segmenten die gerangschikt zijn in een systematische logische volgorde. Het is een uniek, onmiskenbaar menselijk en betekenisgevend object. Uiteindelijk vervaardigt Cadere talloze varianten van zijn bizarre maatstaf, in verschillende materialen en verhoudingen. Het achterliggende idee blijft hetzelfde, wat de koppige kracht van zijn ongevraagde interventie alleen maar bevestigt.