Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

SPIRITUALITEIT | SPIRITUALITY

Vadim fishkin  count up count down 1994
count up-count down, 1994
Sculptuur , variable according to the height of the ceiling
wood

Vadim Fishkin verkent de relatie tussen kunst en wetenschap met foto’s, tekeningen, installaties en sculpturen. Veel werken van Fishkin bootsen fysische fenomenen na en proberen natuurlijke processen, die de gewone perceptie overstijgen, meetbaar en representeerbaar te maken en op die manier onder controle te krijgen. Met scherpe, theatrale en tegelijk lichtvoetige humor verwijst Fishkin naar de futiliteit van technologie, als metafoor voor de absurde menselijke verlangens en ambities.

Editie 1/4