Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

SPIRITUALITEIT | SPIRITUALITY

Biadavou sail mhka image: (c) M HKA, Collection M HKA, On loan from the National Museum of Contemporary Art, Athens - Donated by Zafos Xagoraris, 2002
Sail - Odyssey, 1982
Sculptuur , 440 x 470 x 157 cm
fabric, thread

Vanuit haar onderzoek rond de sociale en communicatieve dimensie van haar artistieke werk ontwerpt Bia Davou (1930-1996), sinds het midden van de jaren zeventig, een serieel systeem van haar kunst. De artieste stelt een systeem met principes samen, een strikte modus operandi, gebaseerd op de organisatie van de elementen van haar werk in numerieke volgordes zoals de Fibonacci-reeksen en het binaire systeem. Volgens dit vastgelegde systeem gebeurt de weergave van structurele elementen op een seriële manier waarbij elke sequentie voortvloeit uit de relatie van de twee voorgaande. Deze seriële methode kan toegepast worden op heel wat verschillende manieren, tot in het oneindige, via tekeningen, schilderijen, borduursels op rooster- of vlakpapier, op bakstenen, jute enz. […] Het secure en tijdrovende proces dat Bia Davou toepast, in het bijzonder het handwerk bij het borduren, brengt haar dicht bij het epos Odyssey en Penelope die met haar sluier wuift. […] In de reeks werken onder de overkoepelende titel Serial structures 2. Odyssey (1978-1981) kopieert Bia Davou verzen van Homerus’ epos in een geometrisch alfabet dat ze organiseert op basis van numerieke sequenties die het metrische systeem van de poëtische opbouw niet volgen. De passages die de artieste uit de Odyssey selecteert, focussen zich op de reizen van de held van Homerus waarmee ze suggereert dat er een gelijkaardig traject is tussen de duur van Odysseus’ reis en die van de creatieve daad van de artieste. […]

— Tina Pandi, EMST

— Stamatis Schizakis, EMST

“Bia Davou”, 2008.Transexperiences.Greece, National Museum of Contemporary Art, Athens