Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

SPIRITUALITEIT | SPIRITUALITY

Eilanden jurgenaddiers image: (c) Jurgen Addiers, Collectie M HKA, Antwerpen, Collectie Vlaamse Gemeenschap
Eilanden, 2016
Installatie

Het werk Eilanden bestaat uit tien sierlijk gevormde organische oppervlakken in de tien kleuren die kenmerkend zijn voor het hele oeuvre van Philippe Van Snick (de hoofd- en secundaire kleuren, de niet-kleuren wit en zwart en de metaalkleuren goud en zilver), aangevuld met drie dag- en nachteilanden in de kleuren blauw en zwart. Het werk symboliseert een dichtgeschoven archipel van duidelijk onderscheiden geografische entiteiten. De museale installatie wordt getoond op de vloer maar lijkt de gehele ruimte in beslag te nemen.