Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

SPIRITUALITEIT | SPIRITUALITY

Nazaninfakoor lightdrawing jurgen image: (c) Jurgen Addiers, Collectie M HKA, Antwerpen, Collectie Vlaamse Gemeenschap
Light Drawing, 2016
Installatie

In haar installatie Light Drawing geeft Nazanin Fakoor vrij spel aan de invloed van het milieu op haar artistieke praktijk. Door de reflectie van lichtstralen op een spiegeldoek wordt een lichtpatroon gecreëerd dat grafisch beïnvloed wordt door kleine luchtverplaatsingen − veroorzaakt door de bewegingen van de bezoekers. Omdat de tekening voortdurend in beweging is door de aanwezigheid van de toeschouwer wordt het weerkaatste beeld van de lichtbron continu hersteld, waardoor hypnotische patronen ontstaan die refereren aan kosmische evocaties.