Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

SPIRITUALITEIT | SPIRITUALITY

Nel aerts thebesthelmsmen Collectie M HKA, Antwerpen, Collectie Vlaamse Gemeenschap
The Best Helmsmen Stand on Shore, 2017

'De zielzoekerij van de schone Dimpna dobbert verder. Onder een paarse lucht met grijze wolken vaart zij de Kempische bloemenvelden af.'

-Nel Aerts, 2018