Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

SPIRITUALITEIT | SPIRITUALITY

Tahon amorsperoid collectiebdbmhkaclinckx Bruikleen Bart De Baere, image: (c) M HKA
Amor Spheroid, 1997
Sculptuur , 57 x 34 x 34 cm
Plaster, Clay

Wit is de kleur van vrede en rust, misschien ook de berusting die we terugzien in het oeuvre van Johan Tahon. Zijn beelden zijn in zekere zin nooit af en al zeker niet volmaakt. Ze zijn de samenvatting van de tragische schoonheid van het bestaan, het besef dat er altijd iets ontbreekt, dat de zoektocht nooit eindigt, en dat het universum zo veel verborgen houdt dat de nietigheid van de mens het enige is wat overblijft.