Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

SPIRITUALITEIT | SPIRITUALITY

Guyrombouts jurgenaddiers image: (c) M HKA, Courtesy Annie Gentils Gallery
DIMPNANFMYD, 2018
Installatie
Video

Het kleurenalfabet is een ode aan de synesthesie en is op dezelfde wijze ontworpen als het snijpuntloze azart-lijnenalfabet: elke eerste letter van de naam van de
kleur is gelijk aan de kleurwaarde van de letter. De ‘I’ is indigo, de ‘A’ is is aquamarijn enzovoort.

In samenwerking met Teun de Lange.

Meer op AZART