Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

WAANZIN | MADNESS

Hautman2 mhka image: (c) M HKA, Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community
Since I know, you cannot sit on a cloud, 1987
Sculptuur , 110 x 220 x 155 cm
wood, plaster, leather, metal

De obstinate eenvoud van het Engelse statement dat hier als titel wordt gebruikt, is exemplarisch voor de beeldspraak in het oeuvre van Sigefride Bruna Hautman. De installatie nodigt uit tot de aanvaarding van het aardse en het alledaagse − de hemel is onbereikbaar − maar laat ruimte voor meditatie en reflectie.