Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

WAANZIN | MADNESS

 mg 2670 nicolasheracles
Nicholas Heracles, 2012
Sculptuur
ceramics, porcelain, canvas, mixed media

In haar oeuvre verenigt Nadia Naveau naadloos vormen en iconografie van de oudheid met die van onze hedendaagse maatschappij. Alles kan een inspiratiebron zijn. Elk beeld heeft zijn eigen verhaal. Materiaal, kleurgebruik en vormentaal speelt ze op indrukwekkende wijze uit. Ze verkent de grenzen tussen het figuratieve en het abstracte, het barokke en het gestileerde, het hedendaagse en het klassieke en vermengt deze ook in haar werken.

Nicholas Heracles toont het afgewerkt aangezicht van de schilder Nick Andrews, soul mate en vriend van Naveau, dat tegelijk contrasteert en samengaat met de onafgewerkte stijl van de rest van het werk, en waarin kleur en soberheid hand in hand gaan. Heracles (of Hercules) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was een Griekse held die beroemd werk om de Twaalf Werken die hij uitvoerde in opdracht van koning Eurystheus. Heracles was een echte held die door de combinatie van kracht en intelligentie grote daden kon verrichten. In de oudheid werd hij vaak monumentaal afgebeeld in actie, bijvoorbeeld tijdens het doden van een slang of een leeuw. Naveau grijpt hier terug naar de vormentaal van het klassieke bustebeeld, maar geeft er een eigen hedendaagse interpretatie aan. Haar beelden bestaan nooit uit één vorm, ze zijn altijd samengesteld (in vormen en/of materialen), veelvormig en dit werk is daar een mooi voorbeeld van.