Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

WAANZIN | MADNESS

Cox jan jeugdherinneringen sd photo m hka (c)image:M HKA
Herinneringen aan mijn kinderjaren, 1980
Schilderij , 120 x 160 cm
acrylic on canvas

Het latere werk van Cox wordt gekarakteriseerd door uitputtende reflecties over leven en werk die zowel in schilderijen als in neergeschreven dagboeknotities hun weerslag vinden. Werkstukken waarin aspecten van het innerlijke, emotionaliteit en engagement verweven zijn. Niet onverklaarbaar; in deze periode lijdt Cox aan uitputtende manisch-depressieve inzinkingen, gekenmerkt door hevige emotionele opstoten, elkaar afwisselende periodes van opwinding gepaard met hyperactiviteit en zware geestelijke depressies. In 1979 tracht Cox de herinneringen aan zijn vader op papier te zetten, wat resulteert in het manuscript Nagedachtenis aan Hendricus Maria Cox. Het wordt een innige en stille dialoog tussen vader en zoon. In navolging van deze melancholische terugblik is het niet verwonderlijk dat Cox in zijn laatste levensjaren teruggrijpt naar de herinneringen uit zijn kindertijd en deze in een aantal schilderijen verwerkt. In Herinneringen aan mijn kinderjaren zinderen deze en de indrukken die Cox opdeed in de woestijn nabij Arizona nog sterk na.