Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Middle Gate Geel '13

Wp 2014  0096 Courtesy Sies + Höke, Düsseldorf, image: (c) Willy Peeters
I have reduced you to juice and bones, 2009
Installatie , 38 x 38 x 36 cm
Mixed media

De personages die de kunst van de Canadese kunstenaar Jon Pylypchuk bewonen, getuigen van een onvoorwaardelijke empathie. Tegelijkertijd confronteren de harige en knuffelachtige wezens de toeschouwer met alle onsmakelijke eigenschappen van het menselijke karakter én met de donkere kant van de sociale psychologie. De naakte toestand van de menselijke conditie vormt dan ook het hoofdthema in Pylypchuks oeuvre. Naast die somberheid straalt het werk ook steevast een niet te onderdrukken optimisme uit: de poppen, die veelal de rol van de underdog belichamen, zijn tegen alle verwachtingen in de belangrijkste aandrijving voor een zinvol bestaan in een barbaarse wereld. Met uiterst sober materiaal (hout, stofrestjes, vilt, lijm) ontstaan de meest poëtische installaties en sculpturen. De ongekunstelde eenvoud gecombineerd met een haast kinderlijke naïviteit raakt ons als toeschouwer tot in het diepst van de ziel.

Jon Pylypchuk kwam voor Middle Gate Geel ’13 naar België en ging twee weken aan de slag met mensen uit het Kunsthuis Yellow Art.