Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Middle Gate Geel '13

Dsc 7443 Vanhaerents Art Collection, Brussels, image: (c) Luc Vuegen
Untitled (Jack), 2002
Sculptuur , 60 x 60 x 46 cm
donkerrode silicone

Paul McCarthy wordt vandaag beschouwd als een van de belangrijkste beeldhouwers, installatie- en performancekunstenaars. Hij behoort tot een generatie die op de Minimal en Concept Art van de jaren zestig heeft gereageerd met een benadering die het verband tussen kunstzinnige activiteit en maatschappelijke werkelijkheid herstelt. McCarthy gebruikt de kunst om de samenhang tussen individu en maatschappij te verkennen. Bekende situaties en gebeurtenissen uit het collectieve geheugen worden in zijn kunst voorzien van een nieuwe betekenislading en worden tegelijkertijd gedeconstrueerd. De genres waarin McCarthy werkt zijn voornamelijk ontleend aan televisie en reclame, alsook aan de wereld van Hollywood en Disney. Hij eigent zich de moderne mythen toe en geeft ze een nieuwe kritische inhoud.

De focus op seks en geweld in zijn kunst past steeds in een bepaalde context en staat voor het symbolische geweld dat heerst in onze cultuur van massamedia en familiewaarden. McCarty is dan ook sterk geïnteresseerd in de diepere psychologische lagen van een cultuur die steevast gevangen zit in het gestandaardiseerde samenspel van familie, opvoeding en mediawereld. Hij reageert op een cultuur die vaak haar eigen waarden verloochent. Zijn methode om taboes in een dergelijke cultuur te doorbreken, is even uitdagend als intelligent en humoristisch.