Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Middle Gate Geel '13

Wp 2014  0091 collectie S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent, image: (c) Willy Peeters
Psycho-Objet Tour de Babel, 1964
Installatie , 200 x 60 x 300 cm
hout, plexiglas, kunststof, foto, bloempot

Karakteristiek voor het werk van Jean-Pierre Raynaud zijn de assemblages, bestaande uit alledaagse objecten zoals bloempotten, vlaggen, tegels, rammelaars, enzovoort. Ook de uitgesproken kleuren rood, wit en zwart zijn kenmerkend. Raynauds vroegste werken dateren van begin de jaren zestig. Hij wil via het gebruik van de alledaagse objecten niet de oppervlakkigheid van ons bestaan tot uitdrukking brengen, maar juist de spiritualiteit ervan. Hierdoor vertoont zijn werk verwantschap met dat van Yves Klein, naar wie hij overigens later ook een werk zal maken (Hommage à Yves Klein, 1984). We zien ook een zekere gelijkgerichtheid met de Amerikaanse kunstenaar Donald Judd en dan vooral in het zoeken naar helderheid van vorm en intensiteit van ruimtelijke beleving.

Raynaud noemt zijn vroegste werken ‘Psycho-Objets’. Met deze aanduiding geeft hij de ‘wandsculpturen’ reeds een emotionele lading. Psycho-Objet Tour de Babel bezit een esoterische symboliek waarvoor niet noodzakelijk één geldige en juiste verklaring te vinden is. In het werk confronteert Raynaud het kind (het stoeltje) met de foto van een ouderling, alsook het leven (de bloempot) met de dode materie waarmee het gevuld is (cement). Thema’s als leven en dood, gevaar en geborgenheid, open- en geslotenheid worden snedig bevraagd.