Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Middle Gate Geel '13

Wp 2014  0102 collectie S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent, image: (c) Willy Peeters
Nocturnal Garden Scene, 2005
Installatie , 162 x 221 x 130 cm
metaal, steen, zand

Mark Manders is een Nederlander, maar leeft en werkt in België. Reeds sinds de late jaren tachtig werkt Manders aan wat hij zijn ‘zelfportret als gebouw’ noemt. Alle latere werken vormen dan ook fragmenten van dit imaginaire huis waarin de kunstenaar zijn dromen, gedachten, angsten en herinneringen onderbrengt. Dit architecturale concept van het ‘ik’ resulteert bij Manders in een kunst die sculptuur begrijpt als een ruimtelijke materialisering van intieme emoties. Naast de ruimte (onbestemdheid), is ook tijd (onbepaaldheid) een belangrijk concept in Manders’ werk.

Vanuit zijn obsessie met tijd is Mark Manders voortdurend op zoek naar manieren om deze dimensie te omzeilen of te bespelen. Hij kan ze bevriezen, maar hij kan momenten net zo goed opsplitsen. In Nocturnal Garden Scene bevinden een kat en een slap hangend touw zich precies op hetzelfde moment op dezelfde plaats in dit obscure en bevreemdende tafereel. De keuze om de kat in tweeën te delen was voor de kunstenaar evident - de perfectie en de spanning van een hangend koord verdwijnt immers als het versneden wordt, terwijl de kat nog steeds een kat is. Op die manier tast Manders de grenzen van betekenisgeving af en bevraagt hij de manier waarop de mens zijn omgeving benoemt en beduidt.