Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Middle Gate Geel '13

Middlegate13 campagnebeeld image: (c)Hans Vangeel
29 September - 19 January 2014
Stadsbestuur Geel, Geel

Middle Gate Geel ’13 concentreert zich op drie grote domeinen: de mythe, de psychiatrie en de kunst. Meer specifiek onderzoekt ze de wisselwerking tussen en wederzijdse beïnvloeding van mythische of magisch-religieuze kunst, outsiderkunst en kunst als kunst. Daarbij staan niet zozeer de onderlinge verschillen centraal, als wel de openingen en dus verbindingen, affiniteiten en parallellen tussen deze drie fenomenen. De tentoonstelling wenst meer te doen dan het louter ‘samenbrengen’ van kunstwerken die verband houden met de drie hoofdfenomenen. Ze wil geen pasklare antwoorden naar voren schuiven, maar datgene wat we dachten te weten en te begrijpen juist ontregelen en verstoren. Door mythe, psychiatrie en kunst met elkaar in relatie te brengen, tracht Middle Gate Geel ’13 een mentale ruimte te creëren waarbinnen inzichten kunnen ontstaan over de veronderstelling van wat kunst is, of zou kunnen zijn.

De stad Geel geeft door haar historische en huidige context een extra dimensie aan de tentoonstelling, daar ze een van de meest unieke plekken in de wereld is op het gebied van psychiatrische zorgverlening. Psychiatrische patiënten van het Openbaar Psychiatrische Zorgcentrum (OPZ) worden sinds oudsher in pleegfamilies opgenomen. De dialoog tussen patiënten en niet-patiënten staat dus centraal. Middle Gate Geel ’13 zal ten volle gebruik maken van deze context en beoogt ook zelf deze dialoog verder te zetten en te intensifiëren.

Raadpleeg hier de volledige lijst met werken uit Middle Gate Geel ’13: LIJST