Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Happening

Netwerk brengt i.s.m. New Reform Archive een hommage aan performance kunstenaar Hugo Roelandt (°1950, Aalst), die op 21 juli 2015 overleed. De tentoonstelling focust op de kunstactiviteiten die hij in de jaren ’70 en ’80 realiseerde in zijn geboortestad Aalst.

Openingsevent ZA 23.04 2016 20:00
+ re-enactment van de performance Creatie van een Stuk, 1978, door Maria Degrève en muzikanten Kwinten Callens, David De Corte en Nikolaas Van Droogenbroeck.
+ getuigenissen van Roger D’Hondt , Marc Holthof en Anne-Mie Van Kerckhoven.