Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Maybe this Time I Win, 1989
Video , 00:06:25
Betacam / U-matic / VHS, computer animation

"Een 15 minuten durende animatie waarin sleutelwoorden van een uiteenzetting over kennisrepresentatie in het veld van de Artificiële Intelligentie gecombineerd worden met de gezichten van 15 hartpatienten. De kleuren op de gezichten van de patienten vertellen aan welk soort ziekte de persoon lijdt. De film is deel van een visueel onderzoek naar de intrinsieke verbanden tussen abstracte en concrete cultplaatsen als overlevingsmechanismen aan de ene kant, en aan de andere kant vooruitgang en beschavingsziektes." 

"Mijn installaties gaan over actuele problemen van het hedendaagse artistiek overleven gerelateerd tot de restauratie van verzwakte functies van het centrale zenuwstelsel. De fundamentele principes onderliggend aan het werk van het brein, die het ertoe in staat stelden vele jaren te werken zonder onderbreking, worden vandaag gestuurd door de belangen van experts, niet alleen in medicatie, biologie en wetenschap maar ook in de kunst. Dat komt doordat deze principes gebruikt kunnen worden om overlevingsmechanismen meer betrouwbaar te maken." — AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: Distorted Lisa Minelli song of movie “Cabaret”

Produced by: ICC Antwerpen, Club Moral