Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Lemal 1 (c)image: AMVK
Le Mal, la Morale et Sentimental, 1982
Installatie

"In aansluiting op de uitkomst ‘INDUSTRIELE TYPEN’ en het onderzoek doorheen de geschreven en geïllustreerde pers deze installatie, op aanvraag, in de afgedankte cafetaria van het ICC te Antwerpen.
Deze afschuwelijke ruimte bleek achteraf de ideale plaats om mijn reis doorheen het vuile binnenste van de algemeen geldende normen, die leiden tot de meeste menselijke handelingen, in voor te stellen. Hier distilleerde ik de beweging van de menselijke drijfveren achter elke actie die niet te maken heeft met het voortplanten en tot stand houden van de soort.
Deze drijfveren houden telkens een uitgangspunt (1), een uitwerking (2), en een conclusie in, alsook het feit dat in de uitwerking (2) der dingen steeds de som van het uitgangspunt (1), het uitgangspunt plus de conclusie (1 + 3) en de uitwerking zelf (2) begrepen zijn.

Dus:

 1. Le mal             -         verticale beweging - staan

  1. Drift                       1’. Wij willen macht
  2. Droom                   2’. Wij willen weten
  3. Droom                   3’. Wij willen aanhangers.

   
 2. La morale        -        schuine beweging - zitten

  1. Wellust                  1’. Grote kracht
  2. Verachting            2’. Uitdaging
  3. De ziel                   3’. Vruchtbaar.

   
 3. Sentimental     -        horizontale beweging - liggen

  1. Familie-embargo  1’. Beweging
  2. Structuur der        2’. Houding
      systemen
  3. Identiteit               3’. Richting

Nota:
Ik heb ervoor gezorgd d.m.v. de picturale illustraties te verduidelijken dat elk nummer 2 gelijk is aan 1 + (1 + 3) + 2. Dit gaat zover als de toeschouwer toelaat. Bij de opening heeft CLUB MORAL d.m.v. klanken en reciteren van teksten over trance voor een bijkomend hypnotisch effect gezorgd.

1. Agressiviteit        door strakheid
2. Weekheid           door gemakzucht
3. Kracht                 door bodemloosheid


De onderontwikkelde zone van wangedachten vormt de juiste coördinaten tot - definities als bijzettafeltjes en vals plafond om - kortom, intuïtie is de perfecte timing voor conflicten wat betreft toerisme, folklore + politiek van de geest!"

− AMVK