Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

2.verdeelenheers (c)scan: M HKA, design: Frans Pans
Annemie Van Kerckhoven 'Verdeel en heers' (een multimedia installatie), 1989
Boek , 28.5 x 20 cm, language : Dutch, French, English, publisher : ICC/Internationaal Cultureel Centrum, Antwerpen
Ink, paper

Samenstelling tentoonstelling en redactie catalogus: Greta Van Broeckhoven
Teksten: Frank Heirman en Greta Van Broeckhoven
Vertalingen: Georges Ade (Frans), Ted Alkins (Engels)
Lay-out: Frans Pans
Foto's: Frans Pans
Druk: Carto, Brussel
Technische coordinatie: Paul Willems

Uitgave door:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
ICC/Internationaal Cultureel Centrum
Wettelijk depot: D/1989/1540/6
Catalogusnummer: 296