Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

40 meursault (c)still: AMVK
Video , 00:30:00
computer animation

Vrije associatie in beeldencombinatie van interieurs, hersenscantesters en een persoon met het syndroom van Tourette, geïnspireerd op mijn opname van de voordracht van prof. Michel Meyer (ULB, Brussel) over tijd en taal. (30.05.1997; The Changing Conceptions of time; Fondazione Carlo Erba; Milaan, It.)