Het tentoonstellingsproject Middle Gate II Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Amvk videosheet 50 (c)video still: AMVK
Video , variable dimensions, interactive
computer animation

"Dit is een digitaal portret van een bevriende persoon. 120 kleurvariaties van één gezicht werden in het geheugen opgeslagen, men kan ze oproepen door het computerscherm aan te raken. De variaties komen at random te voorschijn.

Wanneer men de ogen aanraakt worden de kleuren feller, wanneer men de mond aanraakt spreekt de computer u toe. Er worden nog volgende interacties voorzien, hangt af van komend contact met Patrice zelf. Patrice Toye maakt films."

− AMVK


Producer: Club Moral